Sjukhus

Förse sjukhusanläggningar med ett effektivt tillvägagångssätt för att minska patogener.

Sjukvård

Miljöskydd för mödra- och barnsjukhus

Skolutbildning

Tillhandahålla skolutbildningsanläggningar ett effektivt tillvägagångssätt för att minska patogener.

Transport och hotell

Utveckla en plan som är lämplig för ytdesinfektion av platser för kollektivtrafik för att förbättra resenärens säkerhet

Huvudsakliga marknader

Nordamerika

Västeuropa

Sydamerika

Norra Europa

Östeuropa